Info

 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Az erre vonatkozó Cookie kezelési szabályzatot itt találod. 

Kategóriák

Garancia

49/2003. (VII. 30.) GKM RENDELET

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

151/2003.(IX. 22. ) KORM.RENDELET

1§ (3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
3. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.
7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


A GARANCIAVÁLLALÁS IDŐTARTAMA:

Az érvényes jogszabályok a számítás technikai termékekre, melyeket jellemzően az Emlékmentő Kft. forgalmaz, 12 hónap jótállási időt ír elő. Ezért amennyiben ettől eltérő időtartam nincs a számlán vagy a mellékelt garanciajegyen feltüntetve, a termékre 12 hónap jótállást biztosítunk.
Kingston pendrive-jainkra 5 év, Toshiba merevlemezeinkre pedig 2 év jótállást biztosítunk.

A jótállási idő – a jogszabályok által meghatározott módon – a termék végfelhasználó részére történő átadás vagy az üzembe helyezésének napjától, praktikusan: a végfelhasználó felé kiállított számla időpontjától indul. Ezért rendkívül fontos, hogy a jótállási igény érvényesítésekor a végfelhasználói számla is benyújtásra kerüljön, valamint, hogy a garanciajegyen a viszonteladó általi értékesítés dátuma is fel legyen tüntetve.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK HELYE:

Kingston pendrive, vagy Toshiba merevlemez garanciális ügyintézése az Emlékmentő Kft. üzletében történik:

1062 Budapest Váci út 1-3. Westend City Center, Aluljáró szint, Arany János kiskörút 12. Nyitva tartás: H-SZ 10:00-20:00 V: 10:00-18:00

3 NAPOS CSERE, VEVŐI ELÁLLÁS…:

Az érvényes jogszabályok előírják, hogy amennyiben egy értékesített termék az eladást követő 3 napon belül (rendeltetésszerű használat mellett) meghibásodik, úgy az értékesítést végző (Emlékmentő Kft.) – a vevő kérésére – köteles a terméket újra cserélni. Ez a 3 napos időtartam – a fentebb leírtakkal összhangban – szintén a termék végfelhasználó felé történő értékesítés napjától számíttatik. Ilyen panasszal jelentkező vevőt tehát a viszonteladó nem küldhet szervizbe, a panaszt neki kell kezelnie. Igen erősen javallott ugyanakkor, hogy a viszonteladó nagyon alaposan győződjön meg (akár szakszerviz bevonásával) arról, hogy a vevő által jelzett hiba valóban fennáll-e, és az valóban nem szakszerűtlen kezelés, külső behatás által következett-e be.

MIT IS JELENT A GARANCIA:

A jótállási idő alatt meghibásodott termékekre a jótállást vállaló díjmentes javítást, vagy termékcserét biztosít. Ezen időtartam alatt a termék meghibásodásával kapcsolatban alapértelmezésben azt feltételezzük, hogy a hiba a termék értékesítése előtt bekövetkező okok miatt történt – ennek ellenkezőjét, tehát, hogy a hibát a vevő (felhasználó) okozta, és ezért a javítás nem tartozik a garancia hatálya alá, a szerviznek kell bizonyítania. A jótállási idő lejárta után életbe lép a termékek fő alkatrészeire vonatkozó szavatosság, mely időszak alatt a fent leírt „bizonyítási kényszer” megfordul – tehát ha a felhasználó olyan igénnyel lépne fel, hogy a termék garanciális szervize a meghibásodott alkatrészt díjmentesen cserélje ki, akkor neki (a vevőnek) kell bizonyítania, hogy a részegység gyártási ill. eredendő anyaghiba miatt romlott el.
Garanciálisan meghibásodott termék esetén a garanciát bonyolító szerviz dönthet úgy, hogy a termék megjavítása helyett inkább kicseréli azt. Ilyen esetben a szerviz természetesen lehetőleg azonos terméket ad, de előfordulhat, hogy modellváltás vagy bármi más ok miatt az eredetivel pontosan megegyező termék cserébe nem adható. Ilyenkor az eredetivel azonos, vagy annál jobb funkcionalitású terméket kell a vevő számára átadni – akit azonban ezen túlmenően olyan címen, hogy a termék árcsökkenése miatt a csereként kapott termék olcsóbb, mint az eredetileg vásárolt, további kártérítés nem illeti meg.
A javított készülékeknél, termékeknél a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentéstől számítva azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a meghibásodás miatt nem használhatta.

MIT KELL VINNIE A VÉGFELHASZNÁLÓNAK A SZERVIZBE, HA JÓTÁLLÁSI IGÉNYÉT SZERETNÉ ÉRVÉNYESÍTENI:

A garanciális javításra a szervizbe vitt termékeket csak eredeti csomagolásban, tartozékaival együtt (pl.: driverek, kábelek) veszik át. Az egység azonosító címkéjének (sorozatszám és egyedi azonosító, valamint egyéb zárjegy és matrica) sérülésmentes állapotban kell lennie.
A termékhez természetesen be kell mutatni a garanciajegyet (amennyiben gar. jegyes termékről van szó), és a végfelhasználó felé való értékesítés számláját.

MI SZÜKSÉGES AHHOZ, HOGY AZ EMLÉKMENTŐ KFT. KICSERÉLJE A VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTAL VISSZAHOZOTT, 3 NAPON BELÜL MEGHIBÁSODOTT TERMÉKET:

Szükséges a termék eredeti és teljes csomagolása, minden kellékanyagának, tartozékának és teljes dokumentációinak megléte;
…valamint természetesen garanciajegye és a végfelhasználó felé kiállított számla.

MIRE NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS:

A termékhez adott szoftverek.
A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, izzók, festékszalagok, tintapatronok, tonerek.
A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
A vírus okozta rongálódás, vagy ha valamilyen szoftver installálásából, vagy eltávolításából eredő meghibásodás.
A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
…és igen fontos tudni azt, hogy a forgalmazott termékeink valamely elképzelt feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

FONTOS TUDNI AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY MI MIATT KERÜLHET EGY GARANCIÁLIS IGÉNY ELUTASÍTÁSRA:

Ha a hibás működés a termék bárminemű szoftveres illetve hardveres környezetben való, inkompatibilitás (összeférhetetlenség) miatt adódik.
A termék játékokkal, egyéb grafikai programokkal történő ütközése (nem megfelelő beállítások, támogatási problémák, irreális teljesítményigény stb).
A felhasználó által telepített operációs rendszer hibájából, vagy nem megfelelően végrehajtott telepítésből adódó problémák.
Konfiguráció esetén a garancia alkatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik, így a felhasználó által telepített és karbantartott operációs rendszerek/szoftverek okozta hibák nem minősülnek garanciális hibának.
A termék szállítása vagy üzembe helyezése közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás miatt.
A terméken látható bármilyen mechanikai sérülés (égés, roncsolódás, törés, repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.
Ha a terméken elemi kár okozta meghibásodás (villámkár, túlfeszültség) jelei látszanak.
Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják.
A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások (pl.: az alkatrész gyári beállításainál nagyobb teljesítményen történő használat, azaz „túlhúzás”, helytelen BIOS-, vagy meghajtó programfrissítés, szakszerűtlen szerelés, hibás kábelezés okozta meghibásodás, DVD író firmware frissítés miatti problémái, a processzor magjának, lábainak, nyákjának bárminemű sérülése a processzorhűtő felhelyezésekor, vagy a foglalatba helyezéskor stb.)
A termékeken szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, szakemberek végezhetnek, amit adott esetben számlával is igazoltatni kell.)
A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik. A szerviz munkadíjat számíthat fel abban az esetben is, ha a bevizsgálás során a terméken jelzett hibajelenség nem reprodukálható.