Termékek Menü

Mobiltelefon adatmentés, adatköltöztetés szolgáltatásának feltételei

Szolgáltató jelen pontban foglalt szerződésszerű teljesítésének feltétele, hogy az átvett készülék működőképes legyen. Amennyiben a készülék működésképtelen, Szolgáltató - saját döntése alapján - a készüléket bevizsgálhatja és tételes árajánlatot adhat a menthetőséghez szükséges állapot elérésére, javításra. Erre azonban a Szolgáltató nem köteles.

A javíttatás bevizsgálási díja bruttó 3000,- Ft, amely nem tartalmazza a javítás tényleges díját. E díj megfizetésére Megrendelő akkor is köteles, ha utóbb kiderül, hogy a javítás nem lehetséges vagy az aránytalan költségekkel és ráfordítással járna.

A bevizsgálás és a javítás Megrendelő írásos (e-mail) kérelme alapján történik, melynek során mind a bevizsgálásról, mind pedig a javításról külön-külön kell rendelkezni.

Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató a javításra adott megbízástól annak megkezdését követően is elállhat feltéve, hogy a készülék az átvételkor - egyszerű szemrevételezéssel nem megállapítható – hibában, hiányosságban szenved, vagy más károsodás állapítható meg. A bevizsgálás díja ebben az esetben is Szolgáltatót illeti.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely szoftver-frissítés okozhat működésképtelenséget. Erre tekintettel, amennyiben Szolgáltató teljesítéséhez szoftverfrissítés (is) szükséges, úgy esetleg alkatrészcsere/pótlás is szükségessé válhat. Ennek díjáról Szolgáltató előzetesen tájékoztatja Megrendelőt, aki a közléstől számított 2 napon belül nyilatkozni köteles arról, hogy az alkatrészcserét megrendeli vagy sem. Amennyiben nem, úgy a Szolgáltató a készüléket - a szerződés teljesítése nélkül - visszaszolgáltatja, melyet a felek a szerződés - egyik félnek sem felróható lehetetlenné válásának tekintenek.

A készülékben lévő memória tartalom és egyéni beállítások (eltárolt nevek, telefonszámok, naptárbejegyzések, alkalmazások, multimédia tartalmak) megsérüléséért, elvesztéséért és az esetlegesen ebből adódó következményi károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezzel összefüggésben a felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő a Szolgáltatónak történő átadást megelőzően a készüléken tárolt valamennyi adatról biztonsági másolatot készítsen.

A javításra átvett készüléket az ügyfél átvételi elismervény saját példánya és a tulajdonos személyi igazolványa bemutatása esetén adható ki. Amennyiben a készüléket megbízottja veszi át, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás és személyi igazolvány bemutatása szükséges.

Szolgáltató - sikeres mentés esetén - a lementett adatokat az átadást követő 7 napig tárolja. Amennyiben Megrendelő a készüléket harmadik személynek adja át javítás céljára, úgy a felek az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő valamennyi lementett adatról biztonsági másolatot készítsen.