Info

 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Az erre vonatkozó Cookie kezelési szabályzatot itt találod. 

Kategóriák

Digitalizálás ÁSZF

ÁSZF

 

1. Felelősség az átadott adathordozók minőségéért, tartalmáért

Felelősség a minőségért:

A digitalizálás céljából átadott adathordozók működésképtelenségéért, valamint a digitalizálás során felmerülő esetleges problémákért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Szolgáltató vállalja a Megrendelő által átadott adathordozó és az azon lévő tartalom állapotának és minőségének megőrzését, valamint a digitalizált anyag minőségének magas szinten tartását, figyelembe véve az új adathordozó kapacitását, valamint az általános felhasználási szokásokat. Amennyiben a fentiek tekintetében a felek között vita van, a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa átadott adathordozó működésképtelenségének vagy egyéb hibájának oka az átadást követően következett be.

Felelősség a tartalomért:

Az adathordozókon átadatott anyagok tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azokért minden felelősség Megrendelőt terheli.

Megrendelő kijelenti, hogy az általa átadott anyagokról a Szerzői jogi törvény rendelkezései értelmében jogosult legalább egy biztonsági másolat készítésére, illetőleg készíttetésére és azt kizárólag saját célra használhatja fel.

Szolgáltató kifejezetten kizárja mindennemű felelősségét vagy egyéb helytállási kötelezettségét olyan károkra, közterhekre, bírságokra stb. vonatkozóan, amelyet az átvett adathordozón szereplő tartalom miatt a Megrendelőnek kell megfizetnie harmadik személy javára beleértve a Magyar Államot vagy bármely hatóságot, állami szervet is.

Az átadott adathordozókat a legnagyobb gondossággal kezeljük. Esetleges sérülésük vagy adatvesztés estén ezen adathordozókért (memóriakártyák, pendrive-ok, merevlemezek stb.) és a tartalmukért felelősséget nem vállalunk.

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden esetben készítsenek otthon biztonsági mentést adataikról. Amennyiben ez elmarad, és a pendrive vagy merevlemez megsérül, a rajtuk lévő adatok örökre elveszhetnek, így a rajtuk lévő emlékek csak az analóg adathordozók újramentésével lehetnek újra digitálisak.

Az elvitt digitalizált anyagokat az elviteltől számított egy hétig tároljuk gépeinken, törlésük után a visszaállítás nem lehetséges.

2. Alvállalkozó igénybevétele

Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítésébe alvállalkozót bevonni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A szerződés teljesítésért Szolgáltató úgy felel, mintha azt maga látta volna el.

3. Magántitok védelme

Szolgáltató tisztában van azzal, hogy a Megrendelő által átadott adathordozón esetlegesen magántitoknak minősülő adatok is találhatók. Ennek megfelelően Szolgáltató vállalja, hogy az átvett adatokat, tartalmakat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, nem használja fel saját célokra és semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé. Fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor az adathordozó tartalma bűncselekmény megvalósítását bizonyítja és annak kiadására - erre jogosultsággal rendelkező - nyomozóhatóság vagy más állami szerv kötelezi.

Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az elkészült digitalizált anyag Megrendelőnek történő átadása és a Megrendelő részéről történő átvétele után a saját eszközein elhelyezett tartalmak reprodukálhatatlan módon törlésre kerülnek, azokat semmilyen körülmények között nem őrzi meg. Ezért ugyanannak a tartalomnak az újbóli digitalizálására csak új megrendelési folyamat esetén lehetséges.

4. A digitalizálás menete, módszere

A szolgáltatást munkalapon, valamint 60 napra video- és hangfelvételen rögzített egyedi igények figyelembevétele mellett végezzük.

VHS, Vhs-c, Video8, Hi8, Digital8, miniDV digitalizálása:

A számítógépen minden megrendelőnek külön tároló mappát hozunk létre. A digitalizáló program elindítását követően, megadjuk a mentési mappa helyét, visszatekerjük a videomagnóba/-kamerába behelyezett kazettát, majd a számítógépen, és a kamerán elindítjuk a felvételt. Amennyiben a műsor véget ért, de a kazetta még nem, úgy 10 perc elteltével szakítjuk meg a folyamatot, és a digitalizálást befejezetté nyilvánítjuk. A számítógépen ezután az anyag megvágása történik, DVD lemezenként 90 és 100 perc közötti filmekre, illetve 5 percenkénti „chapterekre” bontva, majd a kazettán levő címmel ellátva. Kiírást követően video lejátszó programmal ellenőrizzük a felvétel minőségét.

Magnókazetta, bakelit lemez, orsós magnószalag digitalizálása:

Fentiek szerint, azzal a különbséggel, hogy a kazettát / bakelit lemezt / orsós magnószalagot a kazettás magnóba / lemezjátszóba / orsós magnóba helyezzük, illetve ellenőrizzük a jelszintet. A folyamat végén a számítógépen a hanganyagon elvégezzük a zajszűrést, a kazettán levő egyedi azonosítóval ellátjuk. Kiírás után cd-lejátszó programmal ellenőrizzük, hogy nincs-e hiba a felvételben.

DIA, FOTÓ digitalizálása:

Fentiek szerint, azzal a különbséggel, hogy a szkennerkezelő program elindítását követően, a diafilmek előkészítése történik:

A keretezett diáról a keret eltávolításra kerül, míg, ha tekercsben van, akkor azokat 6 kockánként felvágjuk. A szkenner programjában beállítjuk a választott felbontást. A szkennelés végén a képeket visszahelyezzük az eredeti keretébe, tekercsek esetén az eredeti dobozába. A gépben lévő képeket ezután megfelelő irányba forgatjuk, körbevágjuk, beállítjuk a színeket, „.jpg” formátumra konvertáljuk, és DVD-re kiírjuk.

A lemez ellenőrzése után rányomtatjuk a képtípus címét, majd tokba helyezzük.

8mm-es, 16mm-es film digitalizálása:

Átvételt követően valamennyi filmtekercset feliratozzuk, sorszámozzuk az azonosíthatóság érdekében. Ezt követően külső stúdiónk átvételi lap ellenében átveszi a filmeket, majd feldolgozza azokat. A tisztított, szűrt nyers MPG felvételek legfeljebb 30 nap alatt készülnek el. Ezután a nyers felvételeket visszaszállítja. A nyers felvételek szervereinken kerülnek eltárolásra. A DVD menüpontok kialakítása és a chapterekre osztást követően kiírjuk a felvételeket DVD-kre. Kiírást követően video lejátszó programmal ellenőrizzük a felvétel minőségét.

Minden esetben a Megrendelő SMS-ben vagy e-mailen értesül a munka elkészüléséről és annak pontos áráról.

Az eljárás további részleteiről ügyintézőnk ad felvilágosítást. Amennyiben a Megrendelő által megadott elérhetőségre történő értesítés ellenére az elkészült munkát és az átadott adathordozót Megrendelő az értesítéstől számított 30 napon belül sem veszi át, úgy Szolgáltató azt napi 1000 Ft tárolási díj ellenében megőrzi. Amennyiben a Megrendelő utólag az adathordozó átvételére jelentkezik, úgy Megrendelő azt a tárolási díj kiegyenlítéséig visszatarthatja.

5. Adatmentés, adatköltöztetés szolgáltatásának feltételei

Szolgáltató jelen pontban foglalt szerződésszerű teljesítésének feltétele, hogy az átvett adathordozó – függetlenül annak megjelenési formájától (pl. mobiltelefon, tablet, notebook, továbbiakban együtt: készülék) működőképes legyen. Amennyiben a készülék működésképtelen, Szolgáltató - saját döntése alapján - a készüléket bevizsgálhatja és tételes árajánlatot adhat a menthetőséghez szükséges állapot elérésére, javításra. Erre azonban a Szolgáltató nem köteles.

A javíttatás bevizsgálási díja bruttó 4.000-15.000,- Ft között alakulhat a készülék hibájától függően, amely nem tartalmazza a javítás tényleges díját. E díj megfizetésére Megrendelő akkor is köteles, ha utóbb kiderül, hogy a javítás nem lehetséges vagy az aránytalan költségekkel és ráfordítással járna. 

A bevizsgálás és a javítás Megrendelő írásos (e-mail) kérelme alapján történik, melynek során mind a bevizsgálásról, mind pedig a javításról külön-külön kell rendelkezni.

Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató a javításra adott megbízástól annak megkezdését követően is elállhat feltéve, hogy a készülék az átvételkor - egyszerű szemrevételezéssel nem megállapítható – hibában, hiányosságban szenved, vagy más károsodás állapítható meg. A bevizsgálás díja ebben az esetben is Szolgáltatót illeti.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely szoftver-frissítés okozhat működésképtelenséget. Erre tekintettel, amennyiben Szolgáltató teljesítéséhez szoftverfrissítés (is) szükséges, úgy esetleg alkatrészcsere/pótlás is szükségessé válhat. Ennek díjáról Szolgáltató előzetesen tájékoztatja Megrendelőt, aki a közléstől számított 2 napon belül nyilatkozni köteles arról, hogy az alkatrészcserét megrendeli vagy sem. Amennyiben nem, úgy a Szolgáltató a készüléket - a szerződés teljesítése nélkül - visszaszolgáltatja, melyet a felek a szerződés - egyik félnek sem felróható lehetetlenné válásának tekintenek.

A készülékben lévő memória tartalom és egyéni beállítások (eltárolt nevek, telefonszámok, naptárbejegyzések, alkalmazások, multimédia tartalmak) megsérüléséért, elvesztéséért és az esetlegesen ebből adódó következményi károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezzel összefüggésben a felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő a Szolgáltatónak történő átadást megelőzően a készüléken tárolt valamennyi adatról biztonsági másolatot készítsen.

A Szolgáltató által javításra átvett készüléket az ügyfél az átvételi elismervény saját példányával és személyazonosságának érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel történő igazolását követően kaphatja vissza a Szolgáltatótól. Amennyiben a készüléket a Megrendelő meghatalmazottja veszi át, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás és az átvevő személyazonosságának fentiek szerinti igazolása szükséges.

Szolgáltató - sikeres mentés esetén - a lementett adatokat az átadást követő 7 napig tárolja és utána reprodukálhatatlan módon törli a saját eszközeiről. Amennyiben Megrendelő a készüléket harmadik személynek adja át javítás céljára, úgy a felek az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő valamennyi lementett adatról biztonsági másolatot készítsen.

6. Árak

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ára a megrendelés felvételekor nem minden esetben határozható meg pontosan. Egyes esetekben a végösszeg a várható ár többszöröse is lehet. Amennyiben a digitalizálás elkészült, úgy a pontos árról Szolgáltató SMS-ben vagy e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt. Mindezek alapján a Szolgáltató által a megrendeléskor közölt ár csak tájékoztató jellegű azzal, hogy a végleges ár – a Szolgáltató által végzett tevékenység műszaki sajátosságai miatt akár jelentősen is eltérhet a tájékoztató ártól. Ennek oka, hogy egyes adathordozók esetén kizárólag az adatmentési folyamat végén állapítható meg a rögzített anyag időtartama és terjedelme.

7. Hibás teljesítés

Amennyiben a Szolgáltató teljesítése olyan okból hibás, amelyért felelős, úgy Megrendelő elsősorban kijavítást kérhet. A kijavítást Szolgáltató megfelelő határidőn belül elvégzi. Amennyiben a kijavítás sikertelen, úgy Megrendelő a szolgáltatás díjával egyenértékű további szolgáltatást követelhet Szolgáltatótól a hibás teljesítésről történő tudomásszerzést követően 60 napon belül. Ennek feltétele, hogy Megrendelő megrendelését nyugtával vagy számlával igazolja.

Fentieknek megfelelően a felek rögzítik, hogy a Ptk. kellékszavatossági szabályaitól eltérnek és a Megrendelő elállási, árleszállítási jogát kizárják, egyúttal úgy rendelkeznek, hogy a hibát Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató költségére maga kijavítani vagy azt más vállalkozóval kijavíttatni.

Felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy hibás teljesítés esetén is az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő a Szolgáltatónak történő átadást megelőzően a készüléken, vagy más adathordozón tárolt valamennyi adatról biztonsági másolatot készítsen.

8. Zálogjog

Felek a Szolgáltató által átvett (a Megrendelőlapon konkrétan meghatározott) adathordozókra és készülékekre (zálogjog tárgyai) jelen megállapodással kézizálogjogot alapítanak függetlenül, attól, hogy Szolgáltató tevékenysége adatmentésre vagy javításra terjed ki. A zálogjogból történő kielégítés joga a Szolgáltatót jelen megállapodás vagy a felek között létrejött bármely egyéb szerződés alapján Szolgáltatót megillető díj vagy költség (zálogjoggal biztosított követelés) esedékessé válásakor nyílik meg. A zálogjog akkor jön létre, amikor Megrendelő a Szolgáltatónak a zálogtárgy birtokát átadja.

9. Adatvédelem

Megrendelők adatainak kezelése:

Megrendeléskor a Szolgáltató munkalapon (papír alapon) és számítógépes ügyféladatbázisában is regisztrálja a Megrendelő adatait. 

Természetes személy ügyfelek esetében minden megrendelőre vonatkozóan az alábbi adatkategóriák kerülnek regisztrálásra: név, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, számlázási név és cím, szállítási cím

Jogi személy ügyfelek esetében regisztrált adatok:

 • cégek esetében a Megrendelő cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, cégnyilvántartásának helye, adószáma, bankszámlaszáma;
 • egyéb szervezet esetében a szervezet neve, székhelye, nyilvántartásának helye, száma, adószáma, bankszámlaszáma;
 • jogi személy természetes személy képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe.

  

A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok pontosítását, megerősítését, nyomon követhetőségét és ezek érdekében az ügyfelekkel történő kapcsolattartást szolgálják. A törvényi előírásoknak megfelelően a regisztrált természetes személy érintetteknek, akik regisztrált adatait a Szolgáltató kezeli, joguk van tájékoztatást kérni kezelt adataikról, azokhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, bizonyos esetekben azok kezelését korlátozni, egyes adatok törlését kezdeményezni a Szolgáltató rendszeréből, továbbá tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, valamint megtilthatják személyes adataikkal kapcsolatban, hogy a Szolgáltató automatikus döntéshozatalt (profilalkotást) alkalmazzon. Személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaikról az érintetteket a Szolgáltató részletesen tájékoztatja a Szolgáltató által közzétett – interneten a Szolgáltató honlapján és a Szolgáltatónak az ügyfelek részére nyitva álló üzlethelyiségében nyomtatott formában is elérhető - adatvédelmi tájékoztatójában. 

Megrendelő a jelen általános szerződési feltételek és a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója ismeretében, a megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az adott jogviszony keretei között, kizárólag a megkötött szerződés teljesítése érdekében kezeli a regisztráció során megadott, a Megrendelőre, illetve annak természetes személy képviselőjére vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelés időtartama a Megrendelő által aláírt szerződés fennállásáig, illetve a szerződésben erre vonatkozóan írt egyéb rendelkezés szerinti ideig tart.

Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok rögzítését és a szerződés teljesítése érdekében történő felhasználását a Szolgáltató végzi, más adatfeldolgozót ezen feladat ellátásához nem vesz igénybe. A Megrendelő, illetve természetes személy képviselőjének személyes adatai a kitöltött munkalapokon papír alapon és a Szolgáltató szerverein elektronikus úton kerülnek rögzítésre és tárolásra. A tárolás időtartama – mivel a Szolgáltató által befogadott megrendelések számviteli elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokban szerepelnek – a Megrendelés aláírásának időpontjától számított 8 évig tart. Megrendelői külön kérésre a felvételeket Szolgáltató szerverein 1 hétig megőrzi.  A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató munkavállalói, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a hatályos európai uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.

Feldolgozásra átadott adathordozókon, készülékeken található személyes adatok kezelése:

Szolgáltató tisztában van azzal, hogy a Megrendelő által átadott adathordozón, illetve eszközön esetlegesen természetes személyek személyes adatai, bizonyos esetekben a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok is szerepelhetnek. A Szolgáltató kijelenti, hogy ezen adatok kezelését kizárólag adatfeldolgozóként végzi, a rábízott egyes adatkezelési műveletek (rögzítés, rendezés, tagolás, átalakítás, másolás, többszörözés) teljesítése kizárólag a Megrendelő mint adatkezelő nevében és megbízásából, illetve rendelkezése alapján történik.  

Szolgáltató vállalja, hogy adatfeldolgozói tevékenysége során az átvett személyes adatokat az európai uniós és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozás során a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően a megrendelő részére digitalizálási, adatmentési és adatköltöztetési szolgáltatásokat nyújt, amelyek személyes adatokat is érinthetnek. A Szolgáltató garantálja, hogy az általa a megbízás keretében kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, s kizárólag az említett szolgáltatások megvalósításához használja. 

A kezelt személyes adatok típusai:

 • analóg és digitális adathordozókon és eszközökön kezelt, a feldolgozás tárgyát képező bármely személyes adat; 
 • arc- és testkép felvételek (fénykép, videó, film stb.)
 • hangfelvételek.

Az adatkezelés érintettjei a feldolgozásra átvett kép- és hangfelvételeken, valamint a számítógépes eszközökön és mobiltelefonokon, egyéb mobileszközökön tárolt adatállományokban szereplő bármely személyes adat.

A Megrendelő jogosult ellenőrizni a Szolgáltatónál a szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti tevékenység végrehajtását. A szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért a Megrendelőt terheli felelősség. A Megrendelő kötelezettsége, hogy szükség esetén az érintett természetes személyeket a Szolgáltatóval kötött szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa és ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat ahhoz beszerezze.

A Szolgáltató adatfeldolgozóként kijelenti és kötelezi magát, hogy 

 • a részére adatfeldolgozás céljára átadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó európai uniós vagy magyar jog írja elő, amely esetben erről a jogi előírásról az Szolgáltató az adatkezelést megelőzően értesíti a Megrendelőt, kivéve, ha a Megrendelő mint adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja (pl. egyes nyomozóhatósági eljárások esetében);
 • biztosítja, hogy az adatfeldolgozás során és azzal összefüggésben a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek (munkaviszonyban álló munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársak) titoktartási kötelezettséget vállaltak;
 • meghozta az adatkezelés biztonsága érdekében az európai uniós és a magyar jogszabályokban előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket;
 • tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan az európai uniós és magyar jogszabályokban meghatározott feltételeket;
 • az általa végzett adatfeldolgozással összefüggésben a lehetséges mértékben segíti a Megrendelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintettek adatvédelmi jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 • a Szolgáltató mint adatfeldolgozó az általa végzett adatfeldolgozási tevékenységgel összefüggésben, a rendelkezésére álló információk alapján segíti a Megrendelőt mint adatkezelőt az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében, különösen adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Megrendelő bejelentési és tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatban;
 • az adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 7 nap után a Szolgáltató minden feldolgozott személyes adatot visszajuttat a Megrendelőnek és reprodukálhatatlan módon törli a saját adatállományában keletkezett és a szolgáltatás teljesítése érdekében a saját eszközein elhelyezett tartalmakat (másolatokat), azokat nem őrzi meg, kivéve, ha európai uniós vagy magyar jogszabály a személyes adatok további tárolását írja elő a számára;
 • a Megrendelő rendelkezésére bocsát minden olyan az adatfeldolgozási tevékenységével összefüggő információt, amely az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a Megrendelő vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

A Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti az európai uniós vagy a magyar adatvédelmi rendelkezéseket.

Ha a Szolgáltató bizonyos, a Megrendelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre a további adatfeldolgozóra, a vele kötött szerződésben ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyek a jelen általános szerződési feltételek alapján a Szolgáltató és a Megrendelő között fennállnak, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a jogszabályi követelményeknek.

Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a Megrendelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért.

 

Részletes adatkezelési tájékoztatónkat honlapunkon itt olvashatod.